Enne, kui saame asuda arvutivõrgu arendamise kallale, tuleb kliendi soovid ja vajadused kaardistada ning neid analüüsida. Juba olemasoleva võrgu puhul otsime üles selle kitsaskohad. Selle põhjal saame koostada professionaalse projektlahenduse, mille võtame aluseks uue võrgu ehitamisel või olemasoleva võrgu uuendamisel.

Esmalt tuleb kindlaks teha, kui palju seadmeid võrku ühendatakse ning kui suur peab olema võrgu andmeläbilaskevõime. WiFi-võrgu puhul peab jälgima ka seda, et kogu kontor oleks kaetud piisavalt tugeva leviga. Selle põhjal saab otsustada, millist kaabeldust ja milliseid võrguseadmeid ning kus kasutada. Ka tuleb tagada kõigi võrgus olevate seadmete omavaheline tõrgeteta suhtlemine, nagu näiteks arvutite ühendus printeriga.

Lisaks kaabeldusele, võrgus olevatele seadmetele ja WiFi levile tuleb otsustada ka see, kas ja kuidas lahendada andmete varundamine ning kuidas tagada varundatud andmetele turvaline ligipääs ka väljastpoolt kontori kohtvõrku.

Kui projektlahendus on koostatud, saame alustada arvutivõrgu välja ehitamisega. Lihtsamad IT-võrgud projekteerime ja arendame välja paari päeva jooksul, kuid spetsiifilisemate süsteemide puhul võib kuluda kuni nädal. Meie professionaalne ja aastatepikkuse töökogemusega personal suudab teostada kõik vajalikud tööd kvaliteetse kohtvõrgu arendamisel.

Veame parimaid praktikaid järgides kaabelduse, paigaldame ja seadistame võrguseadmed, nagu ruuter, vahejagurid, printer, arvutid jms. Peale kohtvõrgu välja ehitamist järgneb loomulikult hoolikas kogu süsteemi mõõdistamine ning testimine. Soovi korral tagame kohtvõrgule turvalise ligipääsu ka väljaspoolt kontorit.

Teostame kõikidele arvutivõrkudele ka hooldusteenindust. Arvutivõrgu hooldusel kontrollime, kas võrgu andmete läbilaskevõime on piisav, kontrollime üle kaabliotsad ning võrgujagurid, WiFi signaalitugevuse kontoris ning tuvastame võimalikke võrguanomaaliaid, nagu näiteks ühenduskiiruse tuntav langus.

Vajad abi?

Räägi meile oma probleemidest või soovidest ning leiame üheskoos parima lahenduse!

KontaktKontakt